Community based chimpanzee protection

In zuidoost Guinee Bissau (Boé) werken 28 dorpscomités (140 mensen) verspreid over een gebied van 3000 km2 actief aan chimpansee bescherming.
Chimpansee bescherming in de Boé
Dankzij het afgelegen karakter en de moeilijke toegankelijkheid van de Boé in Guinee Bissau, is de natuur goed bewaard gebleven. Het gebied heeft een grote chimpansee populatie. Naast chimpansees komen er ook veel andere rode lijst soorten voor.

We hebben bij de start van ons werk in 2007 met een INNO subsidie van WWF een studie gedaan naar de biodiversiteit van het gebied en de mogelijkheden van ecotoerisme. De natuurwaarde van het gebied bleek uitzonderlijk hoog. De omvang van de chimpansee populatie in de Boé werd geschat op ongeveer 700 dieren (i.p.v. de 300 uit de literatuur). Inmiddels gaan we uit van een nog grotere populatie van zeker 1000 dieren. En dat terwijl de West Afrikaanse chimpanzee inmiddels door IUCN bestempeld is tot critically endangered species op haar rode lijst.
 
Dorpscomités
28 door Chimbo ingestelde dorpscomités (elk bestaande uit 5 mensen) gaan twee keer per maand op patrouille en verzamelen daarbij gegevens over chimpansees en andere beschermde dieren in de omgeving van hun dorp. Dorpscomités zijn uitgerust met fietsen en ze dragen uniformen en een identiteitskaartje. De comités evalueren de schade aan gewassen door chimpansees, ontmoedigen de jacht op chimpansees, beïnvloeden het gedrag van hun dorpsgenoten met bewustwordingsactiviteiten etc. Als er in het gebied van een dorpscomité een chimpansee wordt gedood of gevangen brengen zij ons team op de hoogte om maatregelen kunnen nemen.
 
Resultaten werk dorpscomités
De comités doen heel nuttig werk leveren. We hebben de verspreiding van de chimpansees in de Boé goed in kaart kunnen brengen. Daarnaast is hun taak om de bewustwording onder de lokale mensen te laten groeien ook erg succesvol gebleken en door hun alertheid is de overheid in actie gekomen en is iemand in de gevangenis gekomen voor het doden van een chimpansee. Het vangen van baby chimpansees voor de huisdier markt is gestopt en de laatste jaren zijn geen chimpansees meer gedood. Als dorpelingen nu overlast ondervinden van een chimpansee overleggen ze met het dorpscomité hoe ze het zullen aanpakken en jagen het dier gericht weg.
De dorpscomités hebben ons ook op het spoor gebracht van bosjes in de buurt van hun dorp waar bijzondere waarde aan toegekend wordt en die als heilige bossen beschermd worden door taboes. In 2016 zijn we met een groot project gestart om die heilige bosjes in kaart te brengen en mensen te helpen ze te beschermen tegen bosbranden en houtkap.

Wilt u het werk van Chimbo ondersteunen? Lees meer op de site van Chimbo

  

Terug naar het overzicht