GlobeGuards is een non-profit samenwerkingsverband van 23 Nederlandse organisaties die zich richten op natuurbescherming over de hele wereld. GlobeGuards is opgericht in 2001 onder de naam Federatie voor Internationale Natuurbescherming.

Samenwerken, natuurlijk!

We zijn er trots op dat het ledenaantal van GlobeGuards nu is gegroeid tot een samenwerkingsverband van 23 leden. De leden bestaan uit organisaties die projecten opzetten, ondersteunen en uitvoeren op lokaal niveau, als ook kleine fondsenverstrekkers. De leden zijn actief in meer dan 30 landen op 4 contintenten. Ze beschermen meer dan 100 bedreigde diersoorten en hun habtitat.

De kracht van GlobeGuards ligt in de bundeling van meerjarige praktische ervaring met het beheren, onderzoeken of beschermen van natuurgebieden en soorten wereldwijd. Verder brengt GlobeGuards  leden actief bij elkaar voor uitwisseling van informatie en deskundigheidsbevordering op het gebied van fondsenwerving en sociale media.

 
Veilen voor inkomsten
In 2011 is GlobeGuards gestart met een nieuwe manier van fondsenwerving: een veiling van projecten van leden van GlobeGuards op de Dag van de Natuur. Deze vindt altijd plaats rond Dierendag, begin oktober. Deze feestelijke bijeenkomst was de eerste keer al een enorm succes. Samen met Burgers’ Zoo en All for Nature Travel maken we van deze dag nu een jaarlijks terugkerend evenement. Lees meer over onze veiling op de Dag van de Natuur op woensdag 6 oktober 2021.

In mei 2021 zijn we gestart met een online veiling. Samen met Venduehuis Den Haag veilden wij zo'n 35 lots. Dankzij de belangeloze organisatie door Venduehuis ging de hele opbrengst naar de natuurprojecten van GlobeGuards.
 
Jane Goodall supports online veiling GlobeGuards 2021
Niemand minder dan dr. Jane Goodall ondersteunt het werk van GlobeGuards. Bekijk in dit filmpje haar enthousiaste support voor onze inspanningen voor natuurbehoud.


GlobeGuards in het kort 

Infographic GlobeGuards_5juni.png

 

Het bestuur van de GlobeGuards bestaat uit:

A.P.M. van der Zon (Ton) - voorzitter
D. Visser (Diederik)  - penningmeester
M. Argeloo (Marc) - secretaris
F. Buunk (Frank) - bestuurslid
J. (José) Kok - bestuurslid

Het comité van aanbeveling van GlobeGuards bestaat uit:

Ir. R. Willems (voormalig Eerste Kamerlid)
Mr. D. W. F. Verkade (bijzonder hoogleraar rechtsgeleerdheid)
Prof. Dr. Jan A.R.A.M. van Hooff (emiritus hoogleraar ethologie)
Dr. A.H.E.M. Wellink (voormalig President van De Nederlandsche Bank)
Drs. P. Zevenbergen (voormalig Lid van het college van de Algemene Rekenkamer)

Foto's op deze website:

Op alle foto's van deze website rust auteursrecht. Toestemming voor publicatie wordt alleen verkregen via de betreffende natuurbeschermingsorganisatie.

Vragen en suggesties:

Voor al uw vragen en suggesties kunt u terecht bij onze programmacoördinator
Annemarie Voogt via het GlobeGuards contactadres: info@globeguards.nl
  

ANBI logo_klein.jpg

 

Onze stichting is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). De gegevens gepubliceerd op deze pagina sluiten aan bij de voorwaarden die gelden vanuit de belastingdienst voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

 

1. Naam van de organisatie

GlobeGuards, Federatie voor Internationale Natuurbescherming (FIN)
 

2. RSIN nummer / KvK nummer

RSIN / fiscaal nummer: 810407668

KvK nummer: 09124001 

 

3. Contactgegevens

Annemarie Voogt (programmacoördinator)
info@globeguards.nl
www.globeguards.nl
 

4. Bestuur

A.P.M. van der Zon (Ton) - voorzitter
D. Visser (Diederik) - penningmeester
M. (Marc) Argeloo - secretaris
F. (Frank) Buunk - bestuurslid
J. (José) Kok - bestuurslid

5. Doelstelling

GlobeGuards is een non-profit samenwerkingsverband van, op internationale natuurbescherming gerichte, Nederlandse organisaties, opgericht in 2001. De kracht van GlobeGuards ligt in de bundeling van meerjarige praktische ervaring met het beheren, onderzoeken of beschermen van natuurgebieden en soorten wereldwijd.

 

6. Statuten

De statuten van GlobeGuards vindt u via deze link.


7. Beleidsplan

Het beleidsplan van GlobeGuards kunt u hier inzien. 

 

8. Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. De programmacoordinator als voor 12 uur per maand. De beloning is gespecificeerd in het financiële jaarverslag.  

 

9. Verslag van activiteiten

Een belangrijke jaarlijkse activiteit is de organisatie van de Dag van de Natuur, waarbij belevenissen worden geveild ten behoeve van de projecten van leden van GlobeGuards.

10. Financiële verantwoording

Het GlobeGuards Financieel jaarverslag 2020 en begroting voor 2021 kunt u hier inzien.

 

Bekijk hier het filmpje over GlobeGuards, mogelijk gemaakt door De Rendtmeesters.