Adopteer Regenwoud in Costa Rica

Wij hebben de kans ons reservaat verder uit te breiden en zo nog meer regenwoud te beschermen en biodiversiteit te stimuleren.

Ontbossing en de bedreiging van het tropisch regenwoud blijft een erg actueel thema en draagt duidelijk bij aan de opwarming van de aarde en het verlies van prachtige plant- en diersoorten. Ook in Costa Rica is dit een groot probleem. Grote delen van primair regenwoud worden nog dagelijks door grote multinationals gekapt om hier bananen, ananas of palmolie plantages op te beginnen.

De aanpak van Stichting Work with Nature is helder, zij kopen en beschermen regenwoud, voor nu en toekomstige generaties. Door hiermee een steeds groter wordend reservaat op te bouwen stimuleren zij ook de biodiversiteit en creëren tevens een belangrijk corridor en leefgebied voor vele diersoorten zoals de jaguar. "Wij hebben nu de kans om een extra stuk aangrenzend regenwoud te kopen om zo het reservaat verder uit te breiden en meer regenwoud te beschermen".

Het doel van het project is duidelijk, zo veel mogelijk regenwoud beschermen, te herbebossen waar nodig en te zorgen dat planten en dieren beschermd worden. Als het doel gehaald wordt om een reservaat van 2,000 ha aaneengeschakeld regenwoud op te bouwen, kunnen vele diersoorten zoals apen en jaguars weer terugkeren in het gebied! Ook van belang is het feit dat het reservaat tegen Barbilla National Park en het indianen-reservaat ligt en zo een belangrijke bufferzone vormt die extra bescherming biedt.

Stichting Work with Nature heeft een solide basis van partners. Tegelijkertijd zijn zij voor dit project natuurlijk altijd op zoek naar additionele partners, partners voor deze kans en ook voor toekomstige kansen om ons reservaat verder uit te breiden en zo meer regenwoud te beschermen, te herbebossen waar nodig en zo ook de biodiversiteit te stimuleren. Partners die hen steunen zijn onder andere het WNF, Wildlands en het Otterfonds. Daarnaast hebben zij vele partners in Costa Rica, waaronder de lokale bevolking rondom het reservaat en verschillende collega organisaties in het gebied.

Meehelpen om het regenwoud te beschermen? Lees meer over Adopteer Regenwoud en Stichting Work with Nature. 

Terug naar het overzicht