Bescherming geelstaartwolaap door koffieproductie in Peru

Veeboeren kappen grote delen van de Peruaanse nevelwouden. Hierdoor worden het leefgebied, en daarmee de lokale biodiversiteit, inclusief de geelstaartwolaap, ernstig bedreigd.

In het noordoosten van Peru, in de provincies Amazonas en San Martin, bevinden zich uitgestrekte nevelwouden. Deze nevelwouden zijn unieke tropische ecosystemen, die voorkomen tussen 800 en 3500 meter. De wouden hebben een hoge biodiversiteit, maar door ontbossing en ongecontroleerde landbouw staat het leefgebied van vele diersoorten hier al jaren onder druk. Reden voor Apenheul Natuurbehoudfonds (ANF) om hier het geelstaartwolaap-project op te starten.

Aanpak

Het ANF coördineert het geelstaartwolaap-project in Los Chilchos in Peru sinds 2004, waarbij de uitvoering plaatsvindt in samenwerking met de lokale NGO Ucumari. Boeren die eerder tientallen hectaren bos kapten voor veeteelt, hebben nu genoeg aan één hectare koffieplantage om in hun levensonderhoud te voorzien. Via partners van AFN zijn deze lokale boeren getraind om op een duurzame manier koffie, genaamd Lazy Monkey, te verbouwen, die Apenheul voor een Fairtrade prijs inkoopt en in het park en aan haar medewerkers schenkt. Tevens krijgen kinderen in scholen natuureducatie om hen bewust te maken van de waarde en kwetsbaarheid van de natuur. In deze tijd van COVID-19 gebeurt dit via radio-uitzendingen.

Beoogd resultaat

Door deze alternatieve bron van inkomsten in de vorm van koffieteelt hoeft de lokale bevolking het nevelwoud niet meer te kappen of af te branden. Hiermee draagt het koffieproject dus indirect bij aan het behouden van dit bos, waar nog een populatie uiterst zeldzame geelstaartwolapen leeft. In 2012 is in de Los Chilchos-vallei een natuurgebied van 46.000 hectare officieel tot beschermd gebied verklaard.

Partners

De lokale NGO Ucumari is verantwoordelijk voor natuureducatie, lokale onderhandelingen en het coördineren van de koffieproductie. COOPARM, een koffie-coöperatie die op financieel en technisch gebied gesteund wordt door Rabofoundation, koopt de koffie op van alle boerenfamilies en verwerkt en verkoopt de koffie, in ons geval aan Peeze, via Efico. Met het lokale support van de coöperatie Cooparm streedt AFN er momenteel naar dat de Los Chilchos boeren meer op eigen benen gaan staan, na een periode van ruim 15 jaar intensieve (financiële) ondersteuning, zodat de focus van AFN nog meer gericht kan worden op natuurbeschermingsactiviteiten.

Lees meer over dit bijzondere geelstaartwolaap-project. Of kijk op de website van Apenheul Natuurbehoudfonds hoe u hen bij andere projecten kan ondersteunen.

Terug naar het overzicht