Balkan Vulture Action Plan

Herstel en bescherming van gieren in de Balkan Peninsula, een belangrijk deel van hun leefgebied in Europa.

Herstel en bescherming van gieren in de Balkan Peninsula, een belangrijk deel van hun leefgebied in Europa.

In het Balkan gebied komen alle vier de Europese gierensoorten voor, maar zeker de monniksgier en de lammergier zijn hier de laatste jaren fors in aantallen achteruit gegaan. Daarom werd in 2002 een Actieplan opgesteld voor bescherming van gieren in de Balkan regio (BVAP). In samenwerking met vele nationale en internationale NGOs, en met financiële ondersteuning van Zoölogische Gezelschaft Frankfurt (ZGF), coördineert VCF dit Actieplan.

Het doel van BVAP is om de gierenpopulaties in de Balkan Peninsula, een belangrijk deel van hun leefgebied in Europa, te beschermen en herstellen. VCF probeert dit doel te bereiken door de meest optimale omstandigheden te creëren voor natuurlijk herstel van de populaties en waar nodig door gieren uit te zetten. Binnen BVAP wordt hecht samengewerkt tussen internationale en lokale organisaties. De internationale organisaties delen vooral kennis, ervaring en financiële middelen om zo de capaciteit te vergroten van lokale organisaties, die projecten implementeren. Een belangrijk aspect van alle initiatieven is sociaaleconomische ontwikkeling van de lokale bevolking.

In Bosnië-Herzegovina bijvoorbeeld, was de werkeloosheid erg hoog als gevolg van de oorlog, zeker in de jonge generatie. Het land is een natuurlijke brug die de gierenpopulaties in Kroatië en Servië met elkaar verbindt. Door traditionele veeteelt te stimuleren worden kansen gecreëerd voor zowel het herstel van de gierenpopulaties als sociaaleconomische ontwikkeling in plattelandsgebieden. De ecologische en culturele waarde van deze gebieden schept weer mogelijkheden voor eco-toerisme, een extra inkomstenbron voor de lokale bevolking.

Sinds 2002 hebben al meer dan 34 organisaties uit 12 verschillende landen deelgenomen aan BVAP. Dit internationale netwerk is van groot belang voor de bescherming van gieren, aangezien deze soorten grote gebieden nodig hebben voor overleving en geen grenzen kennen. Het BVAP netwerk is uniek in het Balkan gebied, en brengt mensen uit verschillende landen, culturen en achtergronden samen die gezamenlijk doel nastreven: de gieren terugbrengen waar ze thuishoren.

www.balkanvultures.net
 

Terug naar het overzicht