Lucie Burgers

Stichting Lucie Burgers maakt zich sterk voor gedragsonderzoek bij dieren

Stichting Lucie Burgers stimuleert en faciliteert vergelijkend gedragsonderzoek bij dieren. Het doel is om kennis over het natuurlijk gedrag van dieren en over de ecologie te bevorderen. 

Met deze kennis kunnen de natuurgebieden waar deze diersoorten in leven beter en efficiënter beschermd worden en kunnen bedreigde diersoorten voor de toekomst behouden worden. De stichting ondersteunt daarom vooral onderzoek naar de leefomstandigheden en het gedrag van diersoorten in het wild.

Werkwijze

Het is te verwachten dat het voortbestaan van veel diersoorten slechts te verzekeren is onder omstandigheden die door menselijk toedoen in meer of mindere mate gereguleerd worden. Stichting Lucie Burgers wil financiële ondersteuning verlenen aan onderzoeksprojecten, waarvoor langs de gebruikelijke kanalen niet gemakkelijk ondersteuning kan worden geworven. Het wetenschappelijke belang van het project staat hierbij centraal.

Lees meer het werk van Stichting Lucie Burgers

Het bestuur

Het bestuur kent de volgende leden:
Drs. H. J. Kaiser, voorzitter
Prof. dr. J.A.R.A.M. van Hoof,secretaris
Porf. dr. M. Naguib, bestuurslid
Drs. A.P.J.M. van Hooff,bestuurslid
Mr. M. Schellingerhout, penningmeester

Contactgegevens

info@lucieburgers.nl
 

Terug naar het overzicht