Leo Foundation

De stichting zet zich in voor de bescherming en het beheer van grote roofdieren in Afrika en  voor de leeuw Panthera leo leo in het bijzonder.

De stichting zet zich in voor de bescherming en het beheer van grote roofdieren in Afrika en voor de leeuw Panthera leo leo in het bijzonder.

De stichting heeft ten doel:

- het bevorderen van de bescherming van de leeuw Panthera leo leo in Afrika en de Panthera leo persica in India;
- het bevorderen van een verantwoord beheer van leeuwen populaties in Afrika en India met aandacht voor verantwoord tourisme, lokaal inkomen en mitigatie van conflicten
- het bevorderen van de bescherming en een verantwoord beheer van andere grote carnivoren;
- het ondersteunen en uitvoeren van onderzoek naar de leeuw en de wisselwerking met andere grote carnivoren;
- het stimuleren van kennisuitwisseling en vergaring over deze onderwerpen;
- het informeren en bewustmaken van doelgroepen in Nederland ten aanzien van de bedreigingen van de leeuw en andere grote carnivoren ;
- het informeren en bewustmaken van doelgroepen in Nederland ten aanzien van het belang van de bescherming van de leeuw en andere grote carnivoren ;

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

- het uitvoeren van projecten ter stimulering van de bescherming en goed beheer van leeuwen populaties en de populaties van andere grote carnivoren ;
- het verzorgen van publicaties en publiciteit over voornoemde onderwerpen;
- voorbereiding en vertoning van documentaires op televisie;
- de medewerking aan andere media activiteiten, zoals het publiceren in dagbladen, via de radio en het internet. 

Het bestuur:

Voorzitter: Hans de Iongh
Secretaris: Barbara Croes
Penningmeester: Laura Bertola
Leden: Mark van der Wal, Kim Kortekaas, Kevin Groen, Marieke Sassen en Monja van Woensel

Contactgegevens:

Roghorst 343
6708 KX Wageningen
tel: (+31) 317-424599
fax: +31) 317-424599
info@leofoundation.org
www.leofoundation.org

Terug naar het overzicht