CONCETA Bolivia

Stichting CONCETA Bolivia zet zich in om een bijdrage te leveren aan de bescherming en het behoud van de Boliviaanse rivierdolfijn en zijn leefomgeving.

CONCETA Bolivia zet zich in om een bijdrage te leveren aan de bescherming en het behoud van de Boliviaanse rivierdolfijn en zijn leefomgeving. 

Dit unieke dier belichaamt de rijkdom van het Boliviaanse Amazonegebied en is een belangrijke schakel in het zoetwater ecosysteem. Helaas vormen verscheidene menselijke activiteiten een bedreiging voor deze dolfijnensoort (o.a. watervervuiling, de bouw van waterkrachtdammen, achteruitgang van het leefgebied en visserij).

In samenwerking met lokale mensen en instanties houdt de stichting zich bezig met het ontwikkelen en uitvoeren van wetenschappelijke onderzoeksprojecten die gericht zijn op het vergroten van inzicht in de ecologie en het leefgebied van deze rivierdolfijn alsook de effecten van menselijke activiteiten daarop. Het verzamelen van betrouwbare informatie door middel van onderzoeksprojecten is essentieel voor het ontwikkelen en uitvoeren van strategieën en activiteiten voor de bescherming van dit dier.

In aanvulling op het wetenschappelijk onderzoek houdt CONCETA Bolivia zich ook bezig met het ontwikkelen en uitvoeren van educatieve activiteiten. Op deze manier willen we meer bekendheid geven en ook de kennis vergroten over de rivierdolfijn.

Lees meer over CONCETA Bolivia

Het bestuur

Voorzitter: Amber Beerman
Penningmeester: Rien van Wijk
Secretaris: Riny Stadhouder

Contactgegevens

www.concetabolivia.org
info@concetabolivia.org

 

Terug naar het overzicht