Stichting Chimbo

Stichting CHIMBO zet zich in voor chimpansees en hun habitat in West Afrika.

Stichting CHIMBO vindt dat de chimpansee populatie van West Afrika het recht heeft te leven en gedijen in zijn oorspronkelijke omgeving. Bedreigingen voor hun voortbestaan moeten worden afgeweerd.

 

 

 

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • te bevorderen dat gebieden een beschermde status krijgen;
  • het treffen van maatregelen die deze beschermde status waarborgen;
  • het opleiden van mensen;
  • te investeren in voorzieningen voor duurzaam toerisme;
  • voor de plaatselijke bevolking aanvullende of alternatieve inkomensbronnen te ontwikkelen die het doel van de stichting ondersteunen;
  • relevant wetenschappelijk en toegepast onderzoek te stimuleren;
  • via communicatie draagvlak voor de doelstelling van de stichting te verwerven, samenwerkingsverbanden te stimuleren en financieringsbronnen te vinden die het realiseren van de doelstelling dichter bij brengen.

Momenteel richt CHIMBO zich specifiek op de Boé regio in het zuidoosten van Guinee Bissau. In dit natuurrijke gebied komen meer dan 1000 chimpansees voor. Het gebied staat onder druk door bevolkingsgroei, mijnbouwplannen, illegale jacht enz. Dankzij onze inspanningen heeft al ongeveer een derde van het gebied (dat twee keer zo groot is als de provincie Utrecht) een wettelijk beschermde status gekregen als Nationaal Park. Maar ook in de rest van het gebied met haar vele ”heilige bosjes hopen wij, met de medewerking van de lokale bevolking, de biodiversiteit in dit gebied te handhaven.

Het bestuur                                             

Voorzitter: Annemarie Goedmakers
Penningmeester: Jan Boekelman
Secretaris: Joris Pinkster
Lid: Tedros Medhin
Lid: René Henkens
Lid: Norbert de Munnik                                        

Contactgegevens

Huningspaed 6
8567 LL Oudemirdum
mobiel: 06-17280797
info@chimbo.org
Bezoekadres: Amstel 49, 1011 PW Amsterdam

Lees meer over CHIMBO

 

 

Terug naar het overzicht