Bring The Elephant Home

Voor een wereld waarin mensen en olifanten in harmonie samenleven.

Bring The Elephant Home (BTEH) zet zich in om de overlevingskans van wilde olifanten te vergroten en een wereld te creëren waarin mensen en olifanten in harmonie samenleven. 

De natuurbeschermingsprojecten van BTEH starten bij de lokale gemeenschap. De mensen die dichtbij olifanten leven, hebben doorgaans het meeste last en het minste profijt van hun aanwezigheid. Een rechtvaardige en duurzame natuurbescherming moet hun kennis en waarden respecteren, en hen niet langer uitsluiten van de voordelen en inkomsten die het bestaan van olifanten brengt.

Drie overkoepelende richtlijnen kenmerken het werk van BTEH: lokale betrokkenheid, een gezonde ecologie, en profijt voor mens en olifant. Ze leiden tot gedeelde besluitvorming, eigenaarschap van lokale gemeenschappen, duurzaamheid, sociale gelijkheid, trots, en een harmonisch samenleven van mens en dier.

Hoe dit in de praktijk uitwerkt kunt u zien in het Tom Yum project, een holistiche benadering om vreedzaam samenleven van mensen en olifanten in Thailand te bevorderen.

Lees meer over het werk van Bring The Elephant Home

Het bestuur

Voorzitter: Berrie Jurg 
Penningmeester: Tis Voortman 
Secretaris: Liesbeth Sluiter 
Lid: Dr. Suzan Doornwaard 

Contactgegevens

Van Blankenheimstraat 36
3132 VB Vlaardingen
tel: 06 1347 7127
support@bteh.org
www.bring-the-elephant-home.nl

Terug naar het overzicht