Nederlands

Doneren

Met uw donatie kunnen wij onze leden ondersteunen bij hun werk voor het behoud en de bescherming van wilde planten en dieren en ecosystemen wereldwijd. 

Ondersteun GlobeGuards
Elke bijdrage aan de natuur is welkom! Maak uw donatie over aan NL 34 TRIO 0197874673 t.n.v. GlobeGuards.

GlobeGuards is een door de overheid erkende “Algemeen Nut Beogende Instantie” (ANBI). Dit maakt uw donatie ook aftrekbaar van de inkomstenbelasting!