Amurtijger en -panter in Zuidwest Primorije

Er leven nog ongeveer 30 Amur panters in het wild in Rusland. Zij delen hun leefgebied met ongeveer 15 Amur tijgers.

Er leven nog ongeveer 30 Amur panters in het wild in Rusland. Zij delen hun leefgebied met ongeveer 15 Amur tijgers.

De situatie van de panters en tijgers in Zuidwest Primorije is kritiek, maar lang niet hopeloos. Door goede bescherming is de achteruitgang tot staan gebracht. Behoud van de Amur panter op de lange termijn is mogelijk doordat het leefgebied dun bevolkt is en de meeste Russen hun natuur een warm hart toedragen. In China is aangrenzend aan het leefgebied in Rusland een reservaat voor Amur panters en tijgers ingesteld. Panters en tijgers breiden nu vanuit Rusland hun leefgebied uit naar Noordoost China waar nog uitgestrekte geschikte bosgebieden aanwezig zijn. De toekomst van de tijgers en panters in China hangt af van goede bescherming in Zuidwest Primorije in Rusland.

Bedreigingen

De grootste bedreigingen voor de Amur panters en tijgers in Zuidwest Primorije vormen stroperij en aantasting van het leefgebied door bosbranden. De bosbranden worden door arme dorpsbewoners aangestoken om de groei van varens te stimuleren. Jonge varens vormen een populaire delicatesse in dit deel van Rusland en aangrenzend China. De dorpsbewoners zijn voor een belangrijk deel aangewezen op de omringende bossen als voedsel- en inkomstenbron. Ze verzamelen varens, bessen, paddestoelen en medicinale planten, en vissen in de rivieren. Maar helaas stropen ze ook vaak herten en andere belangrijke prooidieren van de grote katten. En ook de panters en tijgers zelf zijn niet veilig. Sinds het jaar 2000 zijn 7 panterhuiden in beslag genomen en in april 2007 werd een doodgeschoten panter in het bos gevonden. Niet alleen arme mensen stropen. Tegenwoordig rijden rijke Russen uit Vladivostok en andere steden met dure Japanse jeeps door de bossen en schieten op alles wat beweegt. En dat is nog niet alles; Chinese stropers steken illegaal de grens over naar Rusland, want aan de Chinese kant hebben ze de bossen al leeg gestroopt.

Meer

Stichting Tigris heeft met behulp van GlobeGuards steun ontvangen voor de volgende projecten:

  • een Russische brochure over de Amur panter
  • een media campagne resulterend in een groot aantal artikelen en lokale televisie uitzendingen over de Amur panter
  • monitoring met satelliet foto's van de impact van bosbranden en de resultaten van bosbrandbestrijding. De monitoring wees uit dat een bosbrandteam van 5 man het aantal branden met 60% hebben gereduceerd in een gebied van ongeveer 90 vierkante kilometer.
  • presentaties in scholen over de Amur panter en zijn bescherming.
  • Een ecologisch educatiecentrum in een school

Terug naar het overzicht