Naar een beschermd gebied voor Risso’s dolfijnen rond de Azoren

Onderzoek naar Risso’s dolfijnen en andere walvisachtigen bij het eiland Pico, met als uiteindelijk doel het instellen van een Marine Protected Area.

Onderzoek naar Risso’s dolfijnen en andere walvisachtigen bij het eiland Pico, met als uiteindelijk doel het instellen van een Marine Protected Area.

Risso’s dolfijnen (Grampus griseus) spelen een hoofdrol in het onderzoek bij observaties vanaf land en op zee naar de sociale structuur, gedrag en ecologie van walvisachtigen.

Weinig bekend

Over het sociale leven van grampers, de officiële Nederlandse naam voor Risso’s dolfijnen, is niet veel bekend. Grampers zijn over het algemeen schuwe dieren die meestal ver uit de kust leven, waardoor ze moeilijk te bestuderen zijn. Maar bij meer afgelegen oceanische eilanden is deze dolfijn soms dicht onder de kust te vinden. Aan de zuidkust van Pico ziet het team van Nova Atlantis de Risso’s dolfijnen dagelijks.

ID-catalogus

Na 10 intensieve onderzoeksjaren wordt de sociale structuur steeds duidelijker. ID fotografie vormt de basis van het lange termijnonderzoek naar het onbekende sociale leven van de Risso’s dolfijn. Op dit moment bevat onze catalogus meer dan 1100 geïdentificeerde Risso’s dolfijnen. Deze catalogus is opgebouwd uit een database van meer dan 200.000 foto’s van rugvinnen.

Beschermd natuurgebied

Op zee wordt gemiddeld ruim 70 % van de dolfijnen herkend aan de unieke patronen op de rugvinnen. Observaties van bekende individuen geven belangrijke informatie over de groepssamenstelling binnen de Risso’s dolfijnen. ‘Resightings’ van individuen tussen jaren zijn zeer belangrijk voor het vaststellen van residentie ofwel migratiepatronen. Nova Atlantis wil door het verzamelen en publiceren van data het onderzoeksgebied uit laten roepen tot Marine Protected Area.

Nova Atlantis heeft een ”Early Warning System” ontwikkeld waarbij belangrijke informatie wordt doorgestuurd naar plaatselijke autoriteiten, milieuorganisaties en Europese politici. Nova Atlantis vervult hierbij een eerste signaal functie teneinde de nadelige veranderingen tijdig te signaleren.

Conclusies tot heden

* Minimaal 18 soorten walvisachtigen gebruiken jaarlijks de zuidkust van Pico: ‘hot spot’
* Het gebied is een belangrijk foerageergebied voor migrerende walvisachtigen: ‘snackbar’
* 90% van alle geobserveerde soorten heeft pasgeboren kalveren: ‘kraamkamer’
* Risso’s dolfijnen kennen complexe sociale structuren: ‘verstoringsgevoelig’

Link naar website met meer info over het project:

www.nova-atlantis.org

Terug naar het overzicht