Bescherming van de reuzenpanda, hét symbool voor bedreigde natuur

Bescherming van de reuzenpanda en soorten in het leefgebied door bescherming/herstel ervan, onderzoek, bijdragen aan het fokprogramma en creëren van bewustzijn.

Tot september 2016 stond de reuzenpanda genoteerd als ‘Bedreigd’ op de IUCN Rode Lijst. Dankzij goede beschermingsmaatregelen kon deze status worden veranderd in ‘kwetsbaar’, iets minder bedreigd. Deze positieve ontwikkeling zet hopelijk door als gevolg van bescherming en herstel van het leefgebied van de reuzenpanda en daarmee de vele andere dier- en plantensoorten.

Ouwehand Zoo Foundation (OZF) werkt hier samen met CWCA (China Wildlife Conservation Association) aan door in de Chinese provincie Sichuan, waar de reuzenpanda in het wild leeft, bamboe en andere vegetatie aan te planten tussen geïsoleerde leefgebieden. Zo ontstaan  ‘corridors’ (groene gangen). Reuzenpanda’s kunnen op deze manier ongehinderd door dammen of (spoor)wegen door het gebied bewegen waardoor contact tussen verschillende populaties en dus ‘uitwisseling van genen’ mogelijk is. Dit gebeurt in samenwerking met de lokale bevolking die geholpen wordt met het ontwikkelen van alternatieve inkomstenbronnen in ruil voor het beschermen van het leefgebied van de reuzenpanda.

Onderzoek & Educatie/bewustwording

In samenwerking met Wageningen University Centre onderzoekt OZF het effect van kennismaking met en leren over de reuzenpanda binnen het thema Biodiversiteit op het milieuvriendelijk gedrag (de bereidheid om bij te dragen aan natuurbescherming) van basisschoolleerlingen tussen 9 en 11 jaar oud.

De reuzenpanda’s in Ouwehands Dierenpark maken deel uit van het internationale fokprogramma. Door middel van uitgebreide (educatie)programma’s over deze ambassadeurs van hun wilde soortgenoten wordt bijgedragen aan het creëren van liefde en respect voor de natuur in het algemeen. 

Project partner

De projectpartner van Ouwehand Zoo Foundation (OZF) is het China Conservation and Research Centre for Conservation of the Giant Panda (CCRCGP). Het CCRCGP werkt via CWCA (China Wildlife Conservation Association) aan bescherming en herstel van het leefgebied (connectie van populaties) en doet onderzoek naar de biologie en ecologie van reuzenpanda’s in het wild, de geschiktheid van habitat voor uitzetting van reuzenpanda’s en naar voortplanting (KI).

Lees meer over dit project voor de bescherming van de reuzenpanda. Of kijk op de website van Ouwehand Zoo Foundation voor nog meer projecten die zij ondersteunen.

Terug naar het overzicht