Joop Schaminée, keynote speaker

Geplaatst op 27/06/2020

Onze gastspreker op de Dag van de Natuur 6 okt.

Op de 10e editie van de Dag van de Natuur is Joop Schaminée onze keynote speaker. Op 6 oktober a.s. zal hij voorafgaand aan het veilingdiner onze gasten een kijkje achter de schermen van natuurbescherming geven.

Om de wereldwijde biodiversiteitscrisis aan te pakken is het volgens prof. Joop Schaminée van belang om enerzijds de basis van onze biodiversiteit (de soorten) veilig te stellen, via initiatieven als het Levend Archief. En anderzijds slimme verbanden te leggen met andere uitdagingen waarvoor we staan, zoals de stikstofcrisis, klimaatadaptie en waterbeheer.

Prof. Joop Schaminée is als vegetatiekundige werkzaam bij Wageningen Environmental Research en sinds 2006 als buitengewoon hoogleraar op de Victor Westhoff leerstoel verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen en de Wageningen Universiteit.

Samen met Victor Westhoff richtte hij in 1989 de Plantensociologische Kring Nederland op voor de studie van de vegetatie van Nederland. Hij heeft het ecologisch informatiesysteem SynBioSys en de Landelijke Vegetatie Databank opgezet en recent het platform Het Levend Archief voor het behoud en herstel van de bedreigde flora in ons land. Hij is auteur van honderden artikelen en boeken, waaronder de reeksen De Vegetatie van Nederland en de Europese Natuur in Nederland. Het SynBioSys kennissysteem heeft hij tevens toegepast op het fynbos-bioom van Zuid-Afrika, een uniek centrum van biodiversiteit in de wereld. Daarnaast zet Schaminée zich in voor vernieuwend onderwijs waarin de relatie tussen studenten en het vakgebied centraal staat. Zo heeft hij de reeks Vegetation Monographs opgestart, waarin masterstudenten, samen met een expert uit het vakgebied, een hoofdstuk uit een boek schrijven.

In 2009 ontving hij de Prins Bernard Cultuurfondsprijs voor natuurbehoud voor zijn verdiensten voor de Nederlandse vegetatiekunde en natuurbescherming. In 2019, werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Voor Omroep Max presenteerde hij samen met Prof. Pieter van Vollenhoven het programma ‘Professors op Pad’ waarin op een populair wetenschappelijke manier de natuur en het natuurbehoud voor een breed publiek toegankelijk worden gemaakt.

Wilt u zich laten inspireren door Joop Schaminée én bijdragen aan internationale kleinschalige natuurprojecten?  U bent van harte welkom op de Dag van de Natuur 2021 op woensdag 6 oktober.
Na de lezing start het veilingdiner, aangeboden door Burgers'Zoo. Tussen de gangen door kunt u bieden op unieke natuurbelevenissen. De opbrengst gaat naar de leden van GlobeGuards.

Lees meer over de Dag van de Natuur
 

Terug naar het overzicht