Verband corona en wildlifehandel

Geplaatst op 10/05/2020

GlobeGuards kaart dit aan bij Ministerie van LNV.

Er zijn sterke aanwijzingen dat het Coronavirus van dier op mens overgaat via dieren die gebruikt worden voor consumptie of voor traditionele medicijnen. Dit is niet de eerste keer dat dit gebeurt. De verspreiding van Ebola is een bekend voorbeeld. Het zal ook niet de laatste keer zijn. Belangrijk bij het verminderen van dit gevaar is het veel beter reguleren en controleren van de handel, fabricage en consumptie van traditionele medicijnen geproduceerd met wilde plant- en diersoorten en van de consumptie van bushmeat. De relatie tussen pandemieën en infectieziekten enerzijds en het verlies aan biodiversiteit anderzijds wordt steeds duidelijker. Ecosysteemfuncties en -diensten spelen een vitale rol in het biologische evenwicht.

Nu is het toch echt tijd voor meer dwingende internationale acties. GlobeGuards vindt dat Nederland daarin een vooruitstrevende rol kan en moet spelen. Belangrijke instrumenten daarvoor zijn de CBD (strategisch plan), de CITES en de WHO. De komende conferentie van partijen (COP15) van de CBD is in Kunming, Zuid China.

Nederlandse inzet zou gericht moeten zijn op:

  • de regulatie van de handel in plant- en diersoorten voor consumptie en traditionele medicijnen opnemen in het nieuwe CBD strategisch raamwerk;
  • het binnen de CBD reguleren van een al dan niet vrijwillig richtsnoer van de handel en consumptie van vlees van wilde oorsprong;
  • een samenwerking van CITES en WHO om de internationale handel in wilde plant- en diersoorten die gebruikt worden voor traditionele medicijnen te reguleren;
  • het polsen van China om gezamenlijk met Nederland al dan niet in EU-verband initiatieven te ondernemen om de handel en het gebruik van wilde plant- en diersoorten te reguleren.

GlobeGuards heeft bovenstaande officieel aangekaart bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In overleg met hen hoopt GlobeGuards de verdere concretisering van deze initiatieven op gebied van het gebruik en handel in bedreigde plant- en diersoorten in CBD- en CITES-kader en de samenwerking met China verder inhoud te geven. 

GlobeGuards en Stichting SPOTS zetten zich vorig jaar al in tegen het gebruik van bedreigde dier- en plantensoorten in traditionele Chinese medicijnen. Veel mensen in Azië geloven dat specifieke lichaamsonderdelen van dieren helend werken bij allerlei ziektes en kwalen. Hoewel nooit wetenschappelijk bewezen heeft dit de afgelopen decennia geleid tot een enorme toename van de illegale handel in bedreigde dieren en planten. Meer lezen over onze lobby.

Terug naar het overzicht