Nederlands

Even voorstellen Marjo Hoedemaker

Nooit maar dan ook nooit, had ik maar een moment kunnen vermoeden, dat mijn eerste reis, begin jaren 80, naar Azië, met als doel Sri lanka, zo’n invloed op mijn verdere leven zou hebben.
Mijn interesse maar vooral respect voor olifanten, was reeds op zeer jonge leeftijd gewekt in Burgers Zoo, Arnhem. Enkele jaren later werd mijn droom werkelijkheid. Werken met olifanten in dierenpark Amersfoort, waar ik nu anno 2018 nog steeds woon en als adviseur werkzaam ben.

De olifant in Sri Lanka sprak mij het meest aan, vanwege zijn rol, in de bosbouw, transport, cultuur , religie, maar ook de natuurbescherming stond op een hoog peil.

Tijdens mijn 40 jarig jubileum 2001 in Amersfoort, kreeg ik volkomen onverwacht, van het park een stichting aangeboden, wat de MHEF werd. De Marjo Hoedemaker Elephant Foundation.
Voor mij stond meteen vast dat ik op Sri Lanka conservation activiteiten zou ontplooien. Nu 17 jaar later werken we met veel succes, mede door een uitstekende natuurbeschermer als contact persoon
”Jayantha Jayewardene”, aan educatieprogramma's op meer dan 200 scholen, die regelmatig bezocht worden.


MarjoHoedemaker587x331.jpg

Een ander belangrijk aspect is oog voor de problematiek van het “”Human Elephant conflict”” . De olifanten doen het goed in Sri Lanka, een van de weinige landen in Azië. Aan de andere kant, mede ook door de bevolkingsaanwas, komen er steeds meer conflicten, natuurlijke trekroute's worden onderbroken door akkers, olifanten plunderen plantages, waardoor directe confrontaties tussen mens en dier niet uitblijven met desastreuze gevolgen. De stichting helpt met het plaatsen van verantwoorde omheiningen. In overleg worden de werkzaamheden samen met de dorpelingen uitgevoerd, de materialen betaald door de stichting en daarna overgedragen aan hun eigen verantwoording. Ook het weeshuis voor olifantjes, die terug gezet worden in de natuur kan rekenen op bijdrage van de MHEF. Het uiteindelijke doel is “de jeugd van 2018 moet ook in de toekomst nog olifanten in hun natuurlijke omgeving zien” . ZUINIG OP DATGENE WAT ONVERVANGBAAR IS.

Lees meer over de Marjo Hoedemaker Elephant Foundation.
.