Painted Dog Conservation

De doelstelling van de Stichting Painted Dog Conservation is het beschermen van de Afrikaanse wilde hond.

De doelstelling van de Stichting Painted Dog Conservation is het beschermen van de Afrikaanse wilde hond. Liepen er honderd jaar geleden nog 500.000 wilde honden door Afrika, vandaag de dag zijn dat er nog maar 6600.

De stichting tracht haar doelstelling te bereiken door middel van actie, voorlichting, het stimuleren van onderzoek, en samenwerking met andere organisaties.

Voorlichting

Door het geven van voorlichting wordt gewerkt aan het vergroten van de bekendheid van de Afrikaanse wilde hond en het project. Ook het vergaren van vrije publiciteit door het persoonlijk benaderen van de juiste media is voor de stichting een middel om de naamsbekendheid van zowel de Afrikaanse wilde honden als het project te vergroten.

Actie

Door het actief benaderen van fondsen en sponsors wordt getracht gericht grote onderdelen binnen het project te financieren. Dit alles met als uiteindelijk doel het kunnen leveren van een structurele bijdrage aan de bescherming van de Afrikaanse wilde honden in zijn algemeenheid, en het project in het bijzonder.

Onderzoek en samenwerking

Het stimuleren van onderzoek vindt enerzijds plaats door middel van financiering van de onderzoekstak binnen het Painted Dog Conservation project. Anderzijds worden door de stichting nauwe contact onderhouden met de parken in Nederland waar zich Afrikaanse wilde honden bevinden.

Lees meer op www.painteddog.org en www.painteddogconservation.nl

Het bestuur

Voorzitter: Ron van der A 
                 Terwindtplein 3
                 2807 RP Gouda
                 0182-516627
                 rgvda@outlook.com
Secretaris: Peter Jungeling 
Penningmeester: Pim Rooymans

Mocht u ons project willen steunen om te voorkomen dat een unieke diersoort uitsterft:
Stichting Painted Dog Conservation te Gouda IBAN: NL65RABO0362443556

 

Terug naar het overzicht