Stichting Trésor

Onze Stichting beschermt nu 4000 hectare tropisch regenwoud in Frans-Guyana, Zuid-Amerika.

Onze Stichting beschermt nu 4000 hectare tropisch regenwoud in Frans-Guyana, Zuid-Amerika.

De Stichting heeft in 1995 een gebied van 2450 hectare tropisch regenwoud in Noordoost Frans-Guyana verworven. Later is daar een zusterorganisatie, de “Association” Trésor, opgericht. De “Association” voert het dagelijkse beheer van het reservaat en vertegenwoordigt de Stichting in Frans-Guyana.

Hoofddoelstellingen voor het reservaat zijn: 1) het beschermen van de biologische diversiteit en de voorkomende ecosystemen, 2) het stimuleren van natuurwetenschappelijk onderzoek en 3) het uitvoeren van natuur- en milieueducatie.

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat het reservaat een zeer hoge biodiversiteit bezit. Het gebied verkeert grotendeels in ongerepte staat en is daarom zeer de moeite waard om te worden beschermd. Bovendien maakt het deel uit van het grote Kaw- natuurgebied, bestaande uit bergen en moerassen en, in nog groter verband, van het Guyana-schild gebied.

Het reservaat heeft de officiële status van “Réserve Naturelle Régionale”. Door de Franse Staat is 1500 hectare aan het reservaat toegevoegd via een beheersovereenkomst. In 2008 is een doortimmerd beheerplan voor de jaren 2008 – 2012 vastgesteld.

De “Association” wordt ondersteund door diverse Franse regeringsinstanties, natuurbeschermingsorganisaties en enkele sponsoren. Een conservator en twee boswachter/voorlichters zijn in vaste dienst. Zij voeren, gesteund door een groep vrijwilligers, alle nodige werkzaamheden uit. Een ontvangstgebouw met wisselende exposities en een natuurpad van 1,5 km lengte maken het mogelijk bezoekers te ontvangen. Voor schoolklassen bestaan speciale programma’s.

De Stichting in Nederland wordt ondersteund door de Universiteit Utrecht, diverse sponsoren uit het bedrijfsleven, het WNF en vele donateurs. Donateurs kunnen vierkante meters in het reservaat adopteren.
In 2017 vierde Stichting Trésor haar 20-jarig bestaan. Lees alles over twintig jaar succesvolle natuurbescherming in de jubileumeditie van Trésor Nieuws.

Lees meer over Stichting Trésor

Het bestuur

Voorzitter: Jhr. L. de Geer van Oudegein
Penningmeester: F.A. Maas Geesteranus
Secretaris: V.P.A. Lukkien
Lid: L.A.C.J. Voesenek
Lid: A.C. de Lang
Lid: R. Boot
Lid: D. de Groot
Lid: G. van Tol

Contactgegevens

Stichting Trésor
Postbus 80084
3508 TB Utrecht
tel.: 030-2537436
e-mail: bio.tresor@uu.nl
www.tresorrainforest.org
 

Terug naar het overzicht