Bears in Mind, stichting voor beren

Bears in Mind is een internationale berenbeschermingsorganisatie, die wereldwijd natuurbeschermings- en welzijnsprojecten ondersteunt en initieert.

Bears in Mind, stichting voor beren, beschermt beren in het wild en helpt beren in nood. 

 

Missie

Bears in Mind zet haar kennis, expertise en financiële middelen in voor de bescherming van beren (en hun leefgebied) in het wild, en beren in gevangenschap. De stichting werkt samen met overheden en lokale organisaties aan projecten op het gebied van natuurbescherming, welzijn, educatie en voorlichting. Onder de bescherming van het leefgebied van de beer (bruine beer, lippenbeer, brilbeer, honingbeer, Aziatische zwarte beer, Amerikaanse zwarte beer, ijsbeer) vallen ook andere diersoorten die hetzelfde leefgebied delen.

Visie

Bears in Mind gaat er vanuit dat de bescherming van de beer in het wild en in gevangenschap onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Door het probleem bij de bron en duurzaam aan te pakken ontstaat er uiteindelijk een wereld waarin mens en beer harmonieus samenleven. Bears in Mind vormt de spil in al het beren-beschermingswerk in Europa en geniet erkenning op mondiaal niveau. Bears in Mind is dé berenstichting van Nederland.

Doelen

Natuurbescherming
Bears in Mind speelt een adviserende rol in en verleent (financiële) steun aan natuurbeschermingsprojecten.

Berenwelzijn

  • Bears in Mind houdt het opvangcentrum voor misbruikte beren, Het Berenbos, in stand.
  • Bears in Mind geeft advies ter verbetering van bestaande opvanglocaties en steunt tegelijkertijd de bouw van nieuwe.
  • Bears in Mind houdt de internationale meldingssite Bearalert voor beren in nood actueel.
  • Bears in Mind houdt de kenniswebsite Larges Bear Enclosures actueel.

Educatie/voorlichting

  • Bears in Mind fungeert als kenniscentrum over beren, beerbescherming, beerwelzijn, beeropvang, beer-educatie.
  • Bears in Mind verzorgt voorlichting gericht op Nederlandse toeristen die naar landen waar beren voorkomen op vakantie gaan.
  • Bears in Mind verzorgt educatie op (basis)scholen en voor andere geïnteresseerde groepen.

Lees meer over Bears in Mind

Het bestuur van Bears in Mind, stichting voor beren:
Voorzitter: drs. Ton Dorresteijn
Penningmeester: drs. Pauline Weijers
Secretaris: Robin de Lange
Lid: dr.ir. Frank van Langevelde
Lid: drs. Sandra van der Wielen

Postbus 9
3910 AA Rhenen
tel: 0317-650220
info@bearsinmind.org
www.bearsinmind.org

 

 

 

 

Terug naar het overzicht