ITCF

Stichting International Tropical Conservation Foundation ondersteunt de tropische natuur in Belize.
International Tropical Conservation Fund (ITCF) is in 1989 ontstaan uit een samenwerking tussen Papiliorama (een vlinderpark in Zwitserland) en Koninklijke Burgers’ Zoo te Arnhem. De stichting is een doelgerichte organisatie die door zeer concrete en efficiënte acties een natuurgebied in het Midden-Amerikaanse Belize  behoudt.
 
ITCF sponsort en ondersteunt het management van 235 kmtropische natuur in Belize, in drie beschermde gebieden in Noord-Belize. De aanwezige types leefgebied zijn tropisch droogbos, mangrove en koraalrif. Bescherming komt neer op heel veel patrouilles, om illegale houtkap en stroperij tegen te gaan. Maar de medewerkers ter plekke zijn ook bezig met onder meer educatie voor de lokale bevolking, de opleiding van rangers van andere nationale parken in Belize en het kweken en uitplanten van de bedreigde Amerikaanse mahonie.
 
ITCF streeft er naar geen bijkomende kosten te hebben of deze tot een strikt minimum te beperken (minder dan 3%). Kosten voor administratie, fondsenwerving en coördinatie worden door Burgers’ Zoo en Papiliorama zelf gedekt. ITCF is daardoor in staat alle individuele gevers te kunnen garanderen, dat hun giften voor 100% voor het gegeven doel worden gebruikt.

ITCF-Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Lees meer over International Tropical Conservation Fund-Nederland 
 

Het bestuur

Het bestuur kent de volgende leden:
Maarten Bijleveld, voorzitter
Alex van Hooff, directeur Koninklijke Burgers’ Zoo, vicevoorzitter
Menzo Kwint, econoom, penningmeester
Arnoud Six, marketing specialist, lid
Maut Star Busmann, lid
Constanze Mager, lid

 

 

 

Terug naar het overzicht