Apenheul Natuurbehoudfonds

Het Apenheul Natuurbehoudfonds zet zich wereldwijd in voor de bescherming van wilde primaten en hun leefgebied.

Het Apenheul Natuurbehoudfonds (ANF) bestaat sinds 1994 en steunt wereldwijd verschillende natuurbeschermingsprojecten.

Deze projecten zijn gericht op het verbeteren van de omstandigheden en overlevingskansen van wilde primaten en vallen in de categorieën ‘onderzoek en natuureducatie’, ‘natuurbescherming’ en ‘natuurherstel’. Door het habitat van primaten te beschermen of vergroten, beschermt het ANF indirect ook vele andere plant- en diersoorten. Impact maken, en dus een daadwerkelijk bijdrage leveren aan de bescherming van bedreigde primatensoorten en de natuur, staat centraal. Het ANF is tevens nauw betrokken bij de lokale bevolking en doet veel aan natuureducatie ter plaatse.

Het ANF is gelieerd aan Stichting Apenheul, een groen dierenpark op de Veluwe met ongeveer 35 verschillende soorten primaten, waarvan de meerderheid vrij rondloopt. Apenheul is tevens de hoofdsponsor van het fonds. Via onze stichting geeft Apenheul invulling aan haar ambitie om de natuur te behouden voor toekomstige generaties. Tevens communiceert Apenheul de kennis over primaten in het wild en uitkomsten van de internationale beschermingsactiviteiten van ANF naar haar bezoekers en gebruikt zij onderzoeksresultaten om het welzijn van dieren in het park te verhogen. Zo versterken beide stichtingen elkaar.

Ondersteun een project

Eén van de projecten van Apenheul Natuurbehoud Fonds bevindt zich in de nevelwouden van Peru waar de uiterst zeldzame geelstaartwolapen leeft.  Door boeren te helpen op duurzame wijze koffie te produceren wordt het regenwoud en dus ook de geelstaartwolaap beschermd. Lees meer over het geelstaartwolaap-project of over andere projecten van Apenheul Natuurbehoud Fonds.

Het bestuur

Voorzitter: Olaf Prinsen
Bestuursleden: Alfons Willemsen, Barbara Lamberts, Frank Verstappen, Gerwin Hop, Liesbeth Sterck en Roel Welsing

Contactgegevens

J.C. Wilslaan 31, 7313 HK Apeldoorn
Postbus 97, 7300 AB Apeldoorn
APCT@Apenheul.nl
https://apenheul.nl/natuurbehoud/natuurbehoudfonds-anf
https://apenheul.com/nature-conservation/apenheul-primate-conservation-trust 

Terug naar het overzicht