Vulture Conservation Foundation (VCF)

De Vulture Conservation Foundation (VCF) zet zich in voor de bescherming van gieren in Europa.

De Vulture Conservation Foundation (VCF) zet zich in voor de bescherming van gieren in Europa.

In Europa komen vier gierensoorten voor: lammergieren (Gypaetus barbatus), monniksgieren (Aepypius monachus), vale gieren (Gyps fulvus) en aasgieren (Neophron percnopterus). Allen zijn in de laatste jaren flink achteruitgegaan, en verdwenen uit grote delen van hun oorspronkelijke leefgebied.

Gieren zijn voor overleving afhankelijk van uitgestrekte natuurgebieden, en functioneren door hun unieke rol in het ecosysteem als ‘keystone species’ in Europese berglandschappen. Bescherming van deze dieren zorgt dus indirect voor bescherming van de vele soorten die in dit ecosysteem voorkomen.
In het volle Europa zijn geschikte gebieden voor gieren steeds moeilijker te vinden, en populaties raken steeds meer geïsoleerd. Verstoring door bijvoorbeeld toerisme en infrastructuur, ontwikkelingen als de verandering van extensieve naar intensieve veeteelt, Europese regelingen met betrekking tot karkassen en vuilstortplaatsen en ook het illegaal gebruik van gif en windmolens vormen bedreigen voor de gieren.

VCF streeft naar behoud en herstel van de gierenpopulaties, en identificeert prioriteiten op het gebied van gierenbescherming. Met meer dan 30 jaar ervaring voorziet VCF lokale organisaties van ondersteuning en technisch advies, en initieert waar nodig eigen activiteiten.

Het bestuur

Voorzitter: Michel Terrasse
Penningmeester: Wolfgang Fremuth
Secretaris: Alvaro Camiña Cardenal

Contactgegevens

Postbus 1337
3500 BH Utrecht
tel: 0034 693 038 313
info@4vultures.org
www.4vultures.org
 

Terug naar het overzicht