True Nature Foundation

True Nature Foundation zet oude landbouwgronden om in nieuwe natuur.

True Nature Foundation (TNF) kijkt bij het opzetten van projecten naar drie zaken, te weten ecologische restauratie, rurale ontwikkeling en het herstel van natuurlijke kringlopen.

TNF ontwikkelt ecologische restauratie projecten door middel van natuurlijke begrazing en de (her)introductie van grote grazers, zoals wilde paarden, runderen en Europese bizons.
Met ecosysteem diensten, waaronder dagrecreatie en ecotoerisme, ontwikkelen we nieuwe verdienmodellen voor rurale gemeenschappen.
Het sluiten van natuurlijke kringlopen en het tegengaan van klimaatverandering vormt de derde dimensie van ons werk.

Onze aandachtsgebieden zijn:

  • Het opstarten en ontwikkelen van (nieuwe) natuurreservaten;
  • Ecologisch herstel door de (her)introductie van verloren (sleutel)soorten, natuurlijke begrazing en het vergroten van biodiversiteit;
  • Het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen, banen en inkomsten ten behoeve van rurale gemeenschappen;
  • Het tegengaan van klimaatverandering, bosbranden en biodiversiteitsverlies door het sluiten van natuurlijke kringlopen.

De organisatie is opgebouwd volgens het principe van functionele decentralisatie en heeft afdelingen en vertegenwoordigers in Spanje, Portugal, Roemenië, Oekraïne en Georgië.

Ondersteun een project

Eén van de projecten van de True Nature Foundation bevindt zich in de Valle del Bisonte (Bizon Vallei). Hier brengen zij de Europese bizon weer terug in het leefgebied waar het 15.000 jaar geleden uit verdween.

Lees meer over de inzet van True Nature Foundation voor het behoud van de natuur.

Het bestuur

Voorzitter: Guido Beauchez
Lid: Jalbert Kuijper

Contactgegevens

Galileistraat 118
2561 TJ Den Haag
tel: +31634736171
info@truenaturefoundation.org
https://truenaturefoundation.org/

Terug naar het overzicht