Gorilla Stichting Nederland

Gorilla Stichting Nederland investeert in kleinschalige projecten die bijdragen aan het behoud van gorilla’s en hun leefomgeving in Centraal Afrika.

Gorilla Stichting Nederland zet zich voor het behoud en (waar nodig) herstel van de gorillapopulaties in Centraal-Afrika en de natuurlijke omgeving waarin ze leven.

Visie:

Het is onze visie dat gorilla’s ongestoord en in harmonie in hun natuurlijke habitat kunnen samenleven met de mens.

Het is onze missie om:

  • te investeren in kleinschalige projecten die bijdragen aan het behoud van gorilla’s en hun leefomgeving in Centraal Afrika;
  • wereldwijd het begrip voor gorilla’s, hun bedreigde leefomgeving en de relevantie van dit leefgebied voor de wereld waarin wij leven te verbeteren door middel van voorlichting en educatie;
  • schaalvergroting in fondsenwerving en educatie tot stand te brengen door mondiale samenwerking tussen de verschillende gorillaorganisaties te stimuleren.

Dit doen wij door:

  • het werven van financiële middelen voor projecten in Afrika die door de stichting worden gesteund;
  • het geven van voorlichting en educatie over de gorilla’s en hun bedreigde leefomgeving en over de relevantie van dit leefgebied voor de wereld waarin wij leven;
  • het stimuleren van samenwerkingsverbanden tussen gorillaorganisaties wereldwijd;
  • het ontwikkelen van Gorilla Stichting Nederland zodat deze wordt gezien als een betrouwbare, onafhankelijke gesprekspartner als het gaat om het welzijn van de gorilla in het wild.

Ondersteun een project

Eén van de projecten van de Gorilla Stichting is GRACE: The Gorilla Rehabilitation and Conservation Education. Dit is het enige opvangcentrum voor de grootste primaat ter wereld: de ernstig bedreigde Grauer gorilla. Adopteer een gorilla en geef ze een toekomst! Lees meer over dit bijzondere project

Lees meer over de inzet van Gorilla Stichting Nederland voor het behoud van de gorilla en haar leefgebied.

Het bestuur

Voorzitter: Diederik Visser
Penningmeester: Saskia Brunekreef
Secretaris: Kim Dekker

Contactgegevens

Klarendalseweg 265
6822 GL Arnhem
tel: 06-12614164
info@gorillastichting.nl
https://gorillastichting.nl

Terug naar het overzicht