Project Floreana

Bevordering van duurzaamheid van het eiland Floreana door herstel van natuur en verbetering van kwaliteit van leven van de bewoners.

Met dit langlopende project wordt beoogd het eiland van die naam, voor zover dit mogelijk is, in de natuurlijke staat terug te brengen. Op volgende onderwerpen wordt kort ingegaan.

De milieucomponent is bedoeld om de regio’s met de grootste biodiversiteit te identificeren, het binnendringen van nieuwe soorten te voorkomen en reeds aanwezige eilandvreemde binnen de perken te houden, waardoor het mogelijk wordt om oorsponkelijke soorten zoals de embleemvogel, de Floreana spotlijster, te herintroduceren. Deze is op Floreana verdwenen maar komt nog op twee voor de kust gelegen, kleine eilandjes voor.

Kwaliteit van leven

De eerste stap was de kwaliteit van leven van de bevolking van Floreana en hun interrelatie tot de natuurlijke hulpbronnen van het eiland vast te stellen. Een en ander gebaseerd op een KAP (Knowledge, Attitudes, Practices) onderzoek met betrekking tot deze onderwerpen. De resultaten van dit onderzoek zullen de basis vormen voor het opstellen van een concreet plan van aanpak.

Bescherming door quarantaine

De huidige geïsoleerde ligging heeft voorkomen dat invasieve soorten van andere eilanden Floreana werden binnengebracht maar men is bezorgd over de toenemende stroom toeristen die naar het eiland komt. Er zijn daarom preventieve maatregelen genomen door de oprichting van een quarantaine checkpoint aan de haven en door de controle op de fruitvlieg te intensiveren.

Lees meer over dit project van Vrienden van de Galápagos Eilanden

 

 

 

 

 

 

Terug naar het overzicht