Bescherming van de Grevy’s zebra in het Laikipia district in Kenia

Ooit bevolkte de Grevy’s zebra grote gebieden van Zuidwest-Somalië tot Noord-Kenia, en van Ethiopië tot Noord-Djibouti en Zuid-Eritrea.

Ooit bevolkte de Grevy’s zebra grote gebieden van Zuidwest-Somalië tot Noord-Kenia, en van Ethiopië tot Noord-Djibouti en Zuid-Eritrea. Maar het aantal dieren is de afgelopen decennia drastisch afgenomen. Eind jaren ’70 waren er nog ongeveer 15.000 zebra’s, terwijl recente schattingen uitgaan van nog maar 1.700 tot 2.100 dieren. Concurrentie met gedomesticeerd vee zorgt voor een sterke populatiedaling. Om het vee te vermijden bezoekt de Grevy’s zebra waterbronnen ‘s nachts. Echter, in de nachtelijke uren is het dier extra kwetsbaar. Roofdieren liggen op de loer en slaan toe. Daarnaast jaagt de mens op de zebra om zijn vacht en vlees.

Anthrax

In december 2005 zorgde een plotselinge uitbraak van de infectieziekte antrax in Noord-Kenia voor een verdere daling van de aantallen Grevy’s. Door een snelle gezamenlijke reactie van de verschillende projectpartners werd in allerijl een vaccinatieprogramma voor de belangrijkste populaties Grevy’s opgestart. Om de grootte, de mobiliteit en de fragmentatie van de resterende populaties effectief te kunnen bepalen is het belangrijk dat de Grevy’s individueel herkend kunnen worden. Door het automatiseren van streepherkenning bij individuele Grevy’s (Grevy’s stripe ID software) besparen veldonderzoekers erg veel tijd met identificeren. Daarnaast is er minder kans op fouten.

Grevy’s stripe ID software

Het projectteam heeft aan de hand van de verzamelde gegevens individuele dieren kunnen herkennen die zich gedurende een aantal maanden tussen verschillende gebieden hadden verplaatst. Hierdoor heeft niet alleen het systeem zichzelf bewezen maar is tevens een nieuwe corridor tussen subpopulaties vastgesteld welke voorheen onbekend was. Momenteel is de tweede fase van het Grevy’s stripe ID software project van start gegaan. Er is een full time database manager aangesteld voor databeheer en analyse.

In fase 2 zullen wederom ‘foto safari’s’ georganiseerd worden met het doel zoveel mogelijk individuele Grevy zebra’s vast te leggen. Met behulp van de Grevy’s stripe ID database kan het sociaalruimtelijke gedrag van de Grevy zebra populaties in de regio verder in kaart worden gebracht. Hierdoor kunnen meer effectieve natuurbeschermingsplannen met de focus op de instandhouding en het onderling verbinden van primaire habitat worden geïmplementeerd.

 

Terug naar het overzicht