Rehabilitatie van weesberen in Roemenië

Alertis steunt in Roemenië onderzoek naar het succes van weesbeertjes in het wild, na intensieve ‘berelessen’.

Alertis steunt in Roemenië onderzoek naar het succes van weesbeertjes in het wild, na intensieve ‘berelessen’.

Rehabilitatie en herintroductie van weesberen in Roemenië

Alertis steunt sinds 2008 een weesberenproject in Roemenië. Men onderzoekt of het uitzetten van weesbeertjes in het wild, na een intensieve ‘bereles’, succesvol is. Met behulp van de moderne radiokragen kunnen onderzoekers de precieze verblijfplaats van de beren bepalen en volgen hoe het ze in het wild vergaat. Sinds 2004 zijn negen beren met een radiokraag in het wild uitgezet. Tot en met 2013 worden jaarlijks minimaal drie weesbeertjes uitgezet. Alertis steunt dit project gedurende deze periode.

Probleem
 

In veel Oost-Europese landen worden jaarlijks talloze weesberen gevonden. De moeder is door stropers of een ongeluk om het leven gekomen en de jonge beren zijn nog te klein om te overleven in het wild. Meestal eindigen ze in een opvangcentrum of dierentuin. Vaak zijn de beren al zo gewend geraakt aan mensen dat het niet meer mogelijk is om ze terug te zetten in het wild. Als dergelijke beren wel worden teruggezet is de kans groot dat het zogenaamde probleemberen worden: beren die niet bang zijn om in de buurt van dorpen en mensen te komen om voedsel te zoeken. Dit leidt vaak tot ongewenste en gevaarlijke situaties waarbij mensen aangevallen kunnen worden. Maar uiteindelijk is het meestal de beer die gevangen genomen of gedood wordt.

Aanpak

In 2004 is in Harghita regio in Roemenië een weesberenopvangcentrum opgericht. Men is begonnen met het ontwikkelen van een methode om jonge beertjes te rehabiliteren oftewel om ze voor te bereiden op het leven in het wild door middel van een soort ‘bereles’.

Beoogd resultaat
 

Als de beren deze periode goed doorstaan en ‘geslaagd’ zijn, kunnen ze worden uitgezet in het wild. De beren waarvan blijkt dat ze het waarschijnlijk niet zullen redden in het wild, worden in een ander permanent opvangcentrum geplaatst.

 

Partners
 

Association For Conserving Natural Values (ACNV)

Link naar website met meer info over het project:
http://www.alertis.nl/Weesberen-in-Roemeni.58.0.html
 

Terug naar het overzicht