Stichting Chimbo

Stichting CHIMBO zet zich in voor chimpansees en hun habitat in West Afrika.

Stichting CHIMBO vindt dat de chimpansee populatie van West Afrika het recht heeft te leven en gedijen in zijn oorspronkelijke omgeving. Bedreigingen voor hun voortbestaan moeten worden afgeweerd.

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • te bevorderen dat gebieden een beschermde status krijgen;
  • het treffen van maatregelen die deze beschermde status waarborgen;
  • het opleiden van mensen;
  • te investeren in duurzaam toerisme;
  • voor de plaatselijke bevolking aanvullende of alternatieve inkomensbronnen te ontwikkelen die het doel van de stichting ondersteunen;
  • relevant wetenschappelijk en toegepast onderzoek te stimuleren;
  • via communicatie draagvlak voor de doelstelling van de stichting te verwerven, samenwerkingsverbanden te stimuleren en financieringsbronnen te vinden die het realiseren van de doelstelling dichter bij brengen.

Momenteel richt CHIMBO zich specifiek op de Boé regio in het zuidoosten van Guinee Bissau. In dit natuurrijke gebied komen ongeveer 700 chimpansees voor. Het gebied staat onder druk door bevolkingsgroei, mijnbouwplannen, illegale jacht enz. Door dit gebied een beschermde status te geven hopen wij, met de medewerking van de lokale bevolking, de biodiversiteit in dit gebied te handhaven.

Het bestuur                                             

Voorzitter: Annemarie Goedmakers
Penningmeester: Jan Boekelman
Secretaris: Joris Pinkster
Lid: Tedros Medhin
Lid: René Henkens                                        

Contactgegevens

Rijnbandijk 16
4041 AV Kesteren
tel: 0488 482369
0488 480918
info@chimbo.org
Bezoekadres: Amstel 49, 1011 PW Amsterdam

Lees meer over CHIMBO

 

 

Terug naar het overzicht