ITCF

Stichting International Tropical Conservation Foundation (ITCF)

International Tropical Conservation Fund (ITCF) is in 1989 ontstaan uit een samenwerking tussen Papiliorama Zoo (Zwitserland) en Burgers Zoo Arnhem. De stichting is een doelgerichte organisatie die door zeer concrete en efficiënte acties tropische ecosystemen behoudt.

Heden ten dage zetelt ITCF zowel in Nederland als in Zwitserland en zijn er stappen ondernomen voor oprichting van een zetel in de USA ten einde belastingaftrekbaarheid aan Amerikaanse gevers te kunnen bieden.

ITCF streeft er naar geen bijkomende kosten te hebben of deze tot een strikt minimum te beperken (minder dan 3%). Kosten voor administratie, fondsenwerving en coördinatie worden door Burgers Zoo en Papiliorama gedekt. ITCF is daardoor in staat alle individuele gevers te kunnen garanderen, dat hun giften voor 100% voor het gegeven doel worden gebruikt.
Het Shipstern Nature Reserve in N.O. Belize (C.A.) is het eerste en voornaamste project dat is uitgegroeid tot een groot regionaal natuurbeschermingsprogramma waardoor 235 km2 tropische natuur wordt beschermd.
ITCF-Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Lees meer over International Tropical Conservation Fund-Nederland

Het bestuur

Het bestuur kent de volgende leden:
Maarten Bijleveld, voorzitter
Alex van Hooff, directeur Burgers’ Zoo, vicevoorzitter
Menzo Kwint, econoom, penningmeester
Arnoud Six, marketing specialist, lid
Maut Star Busmann, lid

 

 

Terug naar het overzicht