Sea First Foundation

Sea First streeft naar een wereld waarin de mensheid de oceanen erkent als essentieel voor al het leven en actie onderneemt om deze te beschermen.

Sea First Foundation (SFF) werd in november 2009 opgericht als stichting uit bezorgdheid over de slechte situatie waarin de oceanen verkeren en de problemen die dit teweeg brengt voor mens, dier, natuur en klimaat.
SFF streeft naar een wereld waarin de mensheid de oceanen erkent als essentieel voor al het leven en actie onderneemt om deze te beschermen en te koesteren.
Hiertoe tracht SFF mensen warm te maken voor de pracht en biodiversiteit van het onderwaterleven en hen tegelijkertijd te informeren over de problemen die de gezondheid van deze wereld in de weg staan. Dit gebeurt door middel van bewustwordingscampagnes en educatie. De belangrijkste doelgroep voor SFF is kinderen en jongeren want zij zijn de 'volwassenen van de toekomst', maar daarnaast organiseert SFF ook acties en lezingen voor het brede publiek.

Sea First Foundation informeert over zes belangrijke onderwerpen:

 • belang van de zee - Waarom zijn wij als mensen afhankelijk van gezonde zeeën? Kijk hier het filmpje De zee en onze gezondheid
 • visserij en aquacultuur - Wat zijn de gevolgen van de verschillende methoden van vissen?
 • vervuiling op zee - Weet u in hoeverre de zeeën vervuild zijn met plastic, olie en chemische stoffen?
 • klimaatverandering en verzuring - Ook dit ernstige probleem vraagt onze aandacht waarbij iedereen een verschil kan maken.
 • welzijn van zeedieren - Kan een vis ook pijn, angst en stress ervaren? Ja, wel degelijk!
 • vis & gezondheid - Is vis eten wel zo gezond als vaak beweerd wordt?

Waarom SFF? 

Belang van de zee

 • meer dan 50% van de zuurstof in de atmosfeer wordt geproduceerd door de oceaan
 • de oceaan neemt ongeveer 50% van de wereldwijde geproduceerde CO2 op
 • mangrovebossen, koraalriffen, zeegrasbedden, en andere mariene ecosystemen beschermen kuststreken tegen natuurrampen zoals tsunami's
 • meer dan 1 miljard mensen is voor hun voeding afhankelijk van wat de zee te bieden heeft

Wat er mis is met de zee? 

 • 80% van de visbestanden is volledig of overgeëxploiteerd volgens de VN. Jaarlijks wordt er ongeveer 120 miljard kilo vis uit de zee gehaald. Circa 45% hiervan is bijvangst en gaat dood weer overboord. Talrijke vissoorten zijn met uitsterven bedreigd. Populaties van onder andere kabeljauw, tonijn, zwaardvis en heel wat soorten haai zijn in de vorige eeuw met ruim 90% geslonken. Als we zo verder blijven vissen, zou er in 2050 wel eens geen commerciële vis meer kunnen zijn. Zeeën vol vis maken dan plaats voor zeeën vol kwallen en plankton.
 • Door de mestproductie van onze grote veestapel en het overmatig gebruik van kunstmest vloeit er veel stikstof naar zee dat resulteert in zuurstofloze dode zones. Op dit moment zijn er meer dan 400 ecosystemen in zee dood (circa 245.000 km²).
 • De oceaan neemt een derde van de antropogene CO2-emissies op. Door een veel te hoge CO2 productie is de oceaan sinds de industriële revolutie 30% zuurder geworden met nefaste gevolgen voor alle kalkhoudende organismen, zoals koralen, schelpdieren, plankton enz.
 • De hoeveelheid fytoplankton in de oceanen, verantwoordelijk voor ongeveer 50% van de wereldwijde zuurstofproductie, is sinds 1950 met 40% afgenomen, wellicht te wijten aan nutriëntentekorten door de opwarming van het zeewater. Dit is een zeer ernstige situatie, want het voedselweb in de oceanen staat en valt met het fytoplankton en minder zuurstof in de lucht betekent nog meer ademhalingsproblemen dan er nu al zijn.
 • Onze consumptiemaatschappij en voorliefde voor plastic heeft als gevolg dat onze blauwe wereld maar liefst vijf “plastic soepen” kent waaronder het plastic “eiland” in de Stille Oceaan dat 32 maal zo groot is als Nederland. Volgens de VN drijven er momenteel zo'n 18.000 stukken plastic afval per vierkante kilometer oceaanoppervlakte rond. Dit plastic vergaat niet, maar vermomt zich als plankton en dient als schijnvoedsel voor vissen, vogels, walvissen, en andere zeedieren.
 • Waar de oceanen rond de Oostkust van de VS, West Europa, Rusland, China en Japan reeds zo goed als leeggevist zijn, sluiten grote fabrieksschepen uit deze landen contracten met ontwikkelingslanden om daar tegen een zeer lage vergoeding territoriale wateren 'leeg' te vissen. Resultaat? Een belangrijk deel van de lokale bevolking verliest haar bron van inkomsten en proteïnen.

Meer informatie vindt u op: www.seafirst.nl

Het bestuur 

Voorzitter: Dos Winkel,  Schoten - België
Penningmeester: Anneke Dierkx, Bergschenhoek - Nederland 
Secretaris: Femke Winkel, Bergen op Zoom - Nederland

Contactgegevens

www.seafirst.nl

 

 

Terug naar het overzicht